Fikirhane Blog

B2B, Inbound Pazarlama hakkında en güncel bilgiler.

fikirhane-blog-1-1

Pazarlamanın Var Oluş Nedeni İnsana Hizmet Etmektir

Pazarlamanın tanımı insanların ihtiyaçlarını karşılamaksa, en önemli vazifesi insana hizmettir. Bu yüzden her şirket aslında bir hizmet şirketidir. Şirketlerin ürettiği ürünler, kurdukları sistemler, kullandıkları teknolojiler fark etmeksizin her şirketin asıl görevi insana hizmettir.

Günümüzde ise çoğu şirketin düştüğü hata, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerini arka plana atmak, insana hizmet verdiklerini unutmaktır. Satış, pazar payı, karlılık gibi hedeflerini gerçekleştirmek isterken şirketler, birincil görevlerinin insana hizmet olduğunu göz ardı ederler. Oysa ki başarılı pazarlama yapmak, insanların ihtiyaçlarını, kaygılarını ve yaşadıkları zorlukları anlamaktan geçer. 

İyi marka deneyimi yaşatmak, şirketin bünyesinde çalışan herkesin ortak sorumluluğudur. Markalar sadece ürün veya hizmetleriyle değil, satış sonrası hizmetleri, çağrı merkezleri ve satın alma yolculuğunu kolaylaştırmalarıyla da müşterilerin hayatlarına dokunurlar. Bir başka deyişle, sadece pazarlama departmanlarının değil, bütün şirket çalışanlarının müşteriyi anlamaya odaklanması gerekir. Müşteri deneyimi esastır. İnsana hizmetin sorumluluğunu tüm departmanlarında benimseyen şirketler kazanan şirketlerdir.

pazarlama-neden-vardir

Müşteriler de İnsandır, Bunu Kavrayan Şirketler Kazanır

Şirketlerin kâğıt üzerinde ‘hedef kitle’ diye kategorileştirdikleri müşterilerin aslında birer insan olduğunu unutmamaları gerekir. Müşterilerin de her insan gibi sahip olduğu kişisel hedefleri, kaygıları ve duygusal deneyimleri vardır.

Bu su götürmez gerçek, müşterilerin birey değil şirket olduğu B2B sektörler için de geçerlidir. Bir şirket diğer bir şirkete ürün veya hizmet satarken karşı tarafın hedef, ihtiyaç ve endişelerini anlayarak hareket etmesi gerekir. B2B işler - ilk bakışta öyle görünmese de- insan-insan işleridir. Son yıllarda pazarlama literatüründe birçok yazarın da altını çizdiği bu özellik, İngilizce pazarlama kitaplarında “business to business” (B2B) yerine “human to human” kısaltması olarak H2H kullanarak vurgulanır.

Inbound Pazarlama Nedir, İnsana Nasıl Hizmet Eder?

Inbound Pazarlama yöntemi, pazarlamanın insana hizmet için var olduğu felsefesini hayata geçiren yeni nesil bir pazarlama yöntemidir. İlk kez 2006 yılında HubSpot kurucusu Brian Halligan tarafından ortaya atılan Inbound Pazarlama terimi, şirketlerin kendi satış ve karlılığına değil, müşteri odaklı bir yaklaşımı benimser. Özetle Inbound Pazarlama:

  1. Müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı ilke edinmiş,
  2. Şirketlerin bütün departmanlarının insan odaklı yaklaşıma uymasını sağlayan bir anlayıştır.

Inbound Pazarlama anlayışını hayata geçirmek isteyen bir şirketin ilk adımı, sattıkları hizmet veya ürünün insanlara ne fayda sağladığını belirlemesiyle başlar. Bu faydayı belirleyen şirketler, tüm çalışanlarının insan odaklı yaklaşımı benimsemesini sağlayıp, müşterilerine temas ettikleri her noktada vaat ettikleri faydayı arttırması gerekir.  Pazarlamanın kanunları da müşteri odaklı olmayı önceliklendirir. Şirket içinde herkesin bu ‘hizmet kültürü’ felsefesini benimsemesi şirketin başarısını belirler. Kısaca Inbound Pazarlama, insan odaklı bir pazarlama tekniğidir ve müşterilerini anlayan ve onların hayatını kolaylaştıran şirketlerin kazançlı olacağını söyler.

pazarlama-nedir

Konuyla İlgili Makale ve Linkler

 

Abone Ol!

Aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Put your Comment Below.