FİKİRHANE FELSEFESİ

İş hayatında rekabetle mücadele etmek, bisiklet yarışı yapmak gibidir. Başarılı olmak için çok iyi hazırlanmanız, yeni teknikler öğrenmeniz, kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekir.   

Eğer durursanız düşersiniz.

İlerlemek için işinize ve markanıza sürekli yatırım yapmanız gerekir. Nasıl hızlı pedal çevirmeden, sınırları zorlamadan yarış kazanmak mümkün değilse, yatırım yapmadan da büyümek ve karlılığı artırmak mümkün değildir.

Büyüyen ve karlılığını artıran markalar, doğru yöntemlere, doğru teknolojilere yatırım yapanlardır. Bu doğru yatırımlar sayesinde ivmelenir ve rakiplerini geçerler. 

Gelin birlikte ilerleyelim, markanızı birlikte büyütelim.

InboundPazarlamaSatis-1

FİKİRHANE MANİFESTOSU

Bilimsel pazarlama yaparız

Bilimsel pazarlamanın en önemli kanunu Çifte Risk Kanunudur. Bu kanuna göre, dünyanın bütün ülkelerinde bütün sektörlerde büyük markalar, rakiplerine göre, daha çok sayıda müşteriye ulaştıkları için büyüktürler. Mevcut müşterilerine daha çok sattıkları için değil. Mevcut müşterileri memnun etmek, onların sadakatini kazanmak ve onlara yeniden satış yapmak elbette her markanın hedefi olmalıdır ama bu hedef tek başına markanın büyümesine yetmez; tamamlayıcı bir işlevi vardır. Bilimsel Pazarlamanın Temel Bulguları

Biz hizmet ettiğimiz markaların,

  • Bilinir,
  • Bulunur ve
  • Belirgin olması için çalışırız.  

Bu özelliklere sahip olan markaların yeni müşterilere ulaşarak büyüyeceklerine inanırız.

Inbound pazarlama yöntemlerini uygularız

Modern müşteri; ürün veya hizmetin kendisine zorla satılmasını değil, satın alacağı markaya kendisi karar vermek ve satış temsilcisiyle en son aşamada karşı karşıya gelmek istiyor. Artık markayı müşteriye zorla “iterek” satış kapama devri geride kaldı. 

Bugün hızlı büyüyen, yüksek karlılık oranlarına ulaşan şirketlerin hepsi ürün ve hizmetlerini yepyeni bir anlayışla satıyorlar. Yaptıkları inovasyon, üründe veya teknolojide değil satış süreçlerinde. Sattıkları ürün ve hizmetler bizim bildiğimiz gibi ama müşteriye yaşattıkları satın alma deneyimi hiç görülmemiş biçimde. Farklı olan ne sattıkları değil, nasıl sattıkları.

Bu markaların hepsinin ortak özellikleri, Inbound pazarlama yöntemlerini kullanmaları; bu nedenle biz de hizmet verdiğimiz markaları büyütmek için Inbound pazarlama yöntemlerini uygularız.

İş yapma biçimimiz

Sorumluluk:

Tavsiye ettiğimiz her pazarlama kararının, şirketin içinde bulunduğu duruma bir müdahale olduğunun sorumluluğunu üstleniriz. Bu müdahale, bir hekimin teşhis ve tedavisine benzer. Danışmanların da tıpkı hekimler gibi başarısı kanıtlanmış yöntemler kullanmaları gerektiğine inanırız. 

Eğer başarısı kanıtlanmış yöntemler kullanmazlarsa danışmanların tavsiye ettikleri kararlar, şirketlere zarar verebilir. Tıp fakültelerinde öğrencilere, “Önce zarar verme!” ilkesi öğretilir. Bu ilke son derece önemlidir çünkü eğer doktor doğru tedavinin ne olduğunu bilmiyorsa, hiç müdahale etmemesi daha iyidir. Yanlış müdahale şifa yerine zarar verebilir.

Biz tavsiye ettiğimiz kararların sorumluluğunu üstleniriz.

Sonuç:

Verdiğimiz hizmetin başarı ölçütü şirketin elde ettiği ölçülebilir sonuçlardır. Hizmet etmeye başlamadan önce her müşterimizle hedefler üzerinde anlaşır, bunlara ulaşmak için çalışırız. Verilere dayalı karar alır, başarımızı verilerle ölçeriz. İstisnasız bütün müşterilerimize, danışmanlık süresi boyunca, istedikleri anda sözleşmeyi -sorgusuz, sualsiz, tazminatsız- sonlandırma hakkı veririz. Çünkü şirket kaynaklarını kullanan her kişinin ve kuruluşun mutlaka fayda sağlaması, sağladığı faydayı kanıtlaması gerektiğine inanırız.

Sağduyu:

Fikirhane’de hepimiz doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü, güzeli ve çirkini ayırt edecek pratik bilgeliğe sahibiz. Uzun metinlerden oluşan kurallarımız yok. Her birimiz ekibin çıkarını kendi çıkarımızın üzerinde; müşterimizin çıkarını da kendi şirketimizin çıkarının üzerinde görürüz. Bunun arkasında çok yalın bir mantık vardır. Müşterimiz için iyi olan şirketimiz için iyidir; şirketimiz için iyi olan da bizim için iyidir.

Biz her gün aldığımız kararlarda bu sağduyu ile davranırız.

Saydamlık:

Müşterimizin gizli bilgileri ve  bizlerin kişisel bilgileri dışında paylaşamayacağımız hiç bir bilgi yok. Aksine ne kadar saydam olursak, ne kadar paylaşırsak o kadar güçlü ve güvenilir olacağımıza inanırız.

Son derece saydam ilişkiler kurarız.

Saygı: 

Her şeyden önce insana saygılıyız. İnsana saygımız gereği; din, dil, mezhep, ırk, cinsiyet, memleket farkları görmeyiz. Doğaya saygılıyız. Geçmişe ve geleceğe saygılıyız.

Bizim bütün davranışlarımızda bu saygı anlayışı hakimdir.

Fikirhane Ekibi

Temel Aksoy

Founder
Fikirhane ile büyüme yolculuğuna çıkan müşterilerimize pazarlama, iletişim ve marka konularında akıl ortaklığı yapıyorum.

Dr. Mehmet Akpınar

Customer Success Manager

Müşterilerimizin büyüme yolculuklarında ihtiyaç duydukları pazarlama, satış ve satış sonrası uygulamalarını hayata geçiriyorum. 

Zeynep Aksoy

Content
Manager

Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerini anlatan açılış sayfası içeriklerini, bloglarını ve iletişim metinlerini yazıyorum.  

Markanızı Büyütün

Gerçekçi olun! 

Rakip markayı satın aldığında kimsenin aklı sizin markanızda kalmaz. Çünkü müşterilerinizin gözünde sizin ürün ve hizmetleriniz, rakiplerinizin ürün ve hizmetleriyle hemen hemen aynıdır. Markanızı büyütmenin yolu, farklılığınızı anlatmaya çabalamak değil, rakiplerinizden ayrışmak ve satın almanın önündeki bütün engelleri kaldırmaktır.

Bilimsel pazarlama sayesinde karmaşık görünen gerçekleri herkesten daha berrak görün! 

Markanızı büyütmek için pazarlamanın 7 kuralını uygulayın: 

Rekabetçi olun
Erişime öncelik verin
Kolay satın alınır olun
Alamet-i farikalar yaratın
Belirgin olun
Etkili reklam yapın 
Tutarlı olun ama hep yeni kalın

Top Reviews from Amazon


The book was well executed. It is an easy read but the information is spot on. Following Temel Aksoy’s marketing strategies will help me brand my business better.

MML

USA - 29 Kasım 2018

7 Rules of Marketing by Temel Aksoy is a fantastic book for those looking to up their marketing game. The book is easy to follow and provides a wealth of information to the reader.

H. M. Hale

USA - 1 Mayıs 2019

If you, like me, prefer data-driven insights when making decisions about how to spend marketing budgets, you will appreciate this book. It makes the case for getting away from trendy fads in favor of scientific strategies that actually work.

Kay

USA - 4 Aralık 2018

Web sitemizin grafiklerini çizen Sadi Tekin’e ve portrelerimizin illüstrasyonunun yapan Görkem Gül’e teşekkür ederiz.

 

Markanızı Büyütmeye Hazır Mısınız?