Stratejik Marka Danışmanlığı

Marka olmak için iyi ürün ve rekabetçi fiyatın yanı sıra iki koşul daha gereklidir. Birincisi söz konusu ürüne veya hizmete ihtiyaç duyan potansiyel müşterilerin zihninde markanın bilinir olması; ikincisi bu müşterilerin alışverişe çıktıklarında veya internete girdiklerinde markanın bulunur olmasıdır. Markanın bilinirliği ve bulunurluğu şirketin birbirinden değerli iki pazar varlığıdır.  

Bizim verdiğimiz stratejik danışmanlık, markanın pazarlama karmasını belirlemeyi, marka vaadini oluşturmayı ve markayı büyütecek uygulamalara rehberlik yapmayı kapsar. 

Fikirhane ile şirket yönetiminin birlikte yapacağı keşif atölyesinde alınan kararlarla başlayan marka yolculuğu, düzenli toplantılarla devam eder. Şirket yönetimi ve Fikirhane hayata geçirdikleri uygulamaların başarısını sürekli takip eder, hedefler doğrultusunda güncellemeler yapar.

fikirhane-hizmet-stratejik-marka-danismanligi
marka-buyume-yolculugu

Marka Büyüme Yolculuğu

Hedef Kitle 

Hedef kitlenizin profilini ve demografik özelliklerini inceleyin. Müşterinizin sizin markanızı satın almasını sağlayan nedenleri araştırın; motivasyonlarını öğrenin. Bütün pazarlama stratejinizin bu motivasyonlarla uyumlu olmasını sağlayın. 

Marka Vaadi 

Markanızın işlevsel, duygusal ve sosyal faydalarını saptayın. Müşterinizden talep edeceğiniz paraya karşılık ona ne verdiğinizi netleştirin. Bütün iletişim faaliyetlerinizin bu vaadi aktarmasını sağlayın. 

Ayrışmak

Markanızı rakiplerden ayrıştıracak logo, amblem, maskot, renk, müzik gibi görsel ve işitsel alamet-i farikalar yaratın. Bütün iletişim faaliyetlerinde bu alamet-i farikaları istikrarlı bir şekilde kullanın. 

Bilinir Olmak

Markanın bilinir olması hem B2C hem B2B işlerde hayati derecede önemlidir. Pazarlama yapmak demek markayı ünlü yapmak demektir. Marka bilinirliği yaratmak için düzenli reklam yapın. 

Bulunur Olmak  

Fiziki ortamda markanın bulunur olması demek, alışverişe çıkan müşterinin karşısında çıkacak kadar yaygın dağıtıma sahip olmak demektir. Online ortamda bulunur olmak ise arama motoruna ihtiyacını yazan müşterinin karşısına ilk sıralarda çıkmak demektir. Hem fiziki hem de online ortamda bulunur olmak için yatırım yapın. 

Markalar Nasıl Büyür?

Markasını büyütmek isteyen her şirketin yapması gereken 5 görev vardır. Bu videoda markaları büyüten temel stratejileri anlatıyorum.


Müşteri Ne İster? 

Ünlü futbolcu Johan Cruyff’ün futbol için söyledikleri pazarlama için de geçerlidir: Pazarlama basit bir iştir. Zor olan pazarlamayı basit yapabilmektir.


Danışmanların Markalara Faydalı Olmak İçin Ne Yapmaları Gerekir?

Bir danışmanın hizmet ettiği markaya faydalı olabilmesi için etkisinden emin olduğu yöntemler kullanması gerekir ama maalesef birçok pazarlama profesyoneli, bir markayı büyütmek için hangi yöntemlerin kesin sonuç verdiğini bilmez.

Bugün tıbbın bazı alanlarında da benzer bir durumdayız. Mesela beslenme ve diyet, bilimin henüz aydınlatmadığı bir alan. Bu alanda her hekimin her uzmanın kendine göre bir görüşü, bir inancı var. Birinin önerdiğini diğeri yasaklıyor. Böyle olduğu için bazı insanlarda başarılı sonuç veren uygulamalar diğerlerinde hüsranla sonuçlanabiliyor. Bilimsel olmayan reçetelerin başarısı, şansa ve koşullara bağlıdır. Bazen olumlu sonuçlar verse de bunlar her zaman tekrar etmez; sürdürülebilir olmaz.

Pazarlama disiplini de, bilimin son yıllarda aydınlatmaya başladığı bir alan. Temelleri 1960’lara dayanan ve son yıllarda yaygınlaşan bilimsel pazarlama bize çok değerli yöntemler sunuyor.

Bunları birkaç maddede özetlemek mümkün.

  • Markalar yeni kullanıcılara ulaştıkları takdirde büyür. Bir markanın az sayıda kullanıcının her birine çok satarak büyümesi ancak istisnai durumlarda olur. Büyümek isteyen markaların yeni kullanıcıları hedeflemeleri şarttır. Bu nedenle hizmet ettiği markayı büyütmeyi hedefleyen her danışmanın bu bilimsel genellemeye uygun kararlar alması gerekir. (Andrew Ehrenberg)

  • Her ürün kategorisinin tipik bir sadakat oranı vardır ve bunu değiştirmek kısa dönemde pek mümkün değildir. Büyük markalarda sadakat oranı ortalamadan biraz yüksek, küçük markalarda biraz düşüktür ama her markanın yarattığı sadakat oranı kategorinin genel ortalamasına yakındır. Markasını büyütmek isteyen pazarlamacıların müşteri sadakatini artırmaya değil, yeni müşteri elde etmeye öncelik vermesi gerekir. (Gary L. Grahn)
  • Cep telefonu operatörleri, banka ve sigortalar gibi abonelik pazarlarıyla niş pazarlar hariç, bütün pazarlarda müşteriler ve tüketiciler kendilerine bir marka seçkisi oluştur ve bu seçki içinden alışveriş yaparlar. İnsanlar tek bir markaya sadakat göstermez. Aynı anda birkaç markaya birden sadakat gösterirler. Pazarlama dünyası, çok eşli bir sadakat dünyasıdır. Andrew Ehrenberg’in dediği gibi “Her marka ara sıra kendisinden alışveriş yapan rakip marka müşterilerine satış yapar.”
  • Pazarlama dünyası büyük sayıların hâkim olduğu bir ihtimaller dünyasıdır. Bu dünyada insan davranışları önceden tahmin edilebilen bir düzende gerçekleşir. Danışmanların görevi, hizmet ettikleri markaların satın alınma ihtimalini artıracak yöntemler kullanmaktır.

Her danışmanın tavsiye ettiği karar, şirketin mevcut durumuna bir müdahaledir. Bu müdahale, bir hekimin hastasına teşhis koyması ve tedavi için uygulamaya geçmesine benzer. Tıp fakültelerinde öğrencilere, “Önce zarar verme!” ilkesi öğretilir. Bu ilke son derece önemlidir çünkü eğer doktor doğru tedavinin ne olduğunu bilmiyorsa, hastaya hiç müdahale etmemesi daha iyidir. Yanlış müdahale hastaya şifa yerine zarar verebilir.

Pazarlama danışmanlarının hizmet ettikleri markalara faydalı olabilmeleri için başarısı kanıtlanmış yöntemler kullanmaları gerekir.  

Stratejik Marka Danışmanlığı Blog

Markaları Büyüten Nedir?

Markaların sadakatle büyüyeceği, pazarlama dünyasında çok yaygın bir inanıştır ama bu inanışın hiçbir bilimsel kanıtı yoktur. Bilimsel veriler bu inanışın tersinin doğru olduğunu kanıtlar. Byron Sharp’ın 2010 yılında yazdığı “Markalar Nasıl Büyür” kitabında ayrıntılı olarak anlattığı gibi markalar yeni kullanıcılara ulaşarak büyür.

Dijitalleşme İle Markanızı Büyütün

Değişimin sürati ürünleri, uygulamaları ve teknolojik sistemleri öylesine hızlı eskitiyor ki, markalar değişen dünyaya ayak uydurmakta zorlanıyorlar. Özellikle dijital dünyaya doğan yeni nesil tüketicilerin beklentileri ve memnuniyeti sürekli değişip güncelleniyor.

Pazarlama Danışmanlığı Nedir?

Danışmanlığın özü, bir kişiye ya da bir kuruma doğru karar aldırtacak iyi bir fikir vermektir. İyi bir danışman, para ve zaman kaybını önleyip şirketin ilerlemesini sağlar. Alanında uzman bir danışman, üst yönetimin konuları daha berrak bir zihinle değerlendirmesini ve doğru kararlar almasını sağlar. Konusunda bilgi ve deneyim sahibi bir danışmanın iyi bir fikri gerçekten fark yaratır ve paha biçilmezdir.

Markanızı Büyütmeye Hazır Mısınız?