Fikirhane Blog

B2B, Inbound Pazarlama hakkında en güncel bilgiler.

fikirhane-blog-1-1

Halkla İlişkiler Nedir? Nasıl Yapılır?

Halkla İlişkiler, potansiyel müşterilerinizin sizi tanımasını, beğenmesini ve güvenmesini etkileyen marka bilinirliğinin önemli bir yönüdür. Ancak ironik olarak, halkla ilişkiler endüstrisi ne yaptıklarını tam olarak açıklamakta zorlanırlar. Polis, inşaat işçisi veya eczacı iseniz, herkes işinizin işlevini bilir. Halkla ilişkilerde çalışan insanların gerçekte ne yaptığını çok az kişi açıklayabilir.  Peki halkla ilişkiler nedir?

Halka İlişkiler nedir?

Halkla İlişkiler, bir kuruluştan halka, kamu imajını korumak veya geliştirmek ve/veya kamu söylemine yanıt vermek için yapılan stratejik iletişimi ifade eder. Eski bir deyiş vardır: “Reklam, ödediğiniz; tanıtım ise dua ettiğiniz şeydir.”

O halde bir kuruluş, halkla olan yararlı ilişkisini nasıl alıp iyi bir tanıtıma dönüştürebilir? En kısa açıklamasıyla, halkla İlişkiler, ikna işidir. Amerika Halkla İlişkiler Derneği PRSA'nın tanımı şudur: “Halkla ilişkiler, kuruluşlar ve kamuları arasında karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kuran stratejik bir iletişim sürecidir.”

Reklam ücretli medyadır, halkla ilişkiler ise kazanılan medyadır. Bu, muhabirleri veya editörleri siz veya müşteriniz, adayınız, markanız veya sorununuz hakkında olumlu bir hikaye yazmaya ikna ettiğiniz anlamına gelir. Reklam mesajlarının göründüğü “ücretli medya” bölümünden ziyade dergi, gazete, TV istasyonu veya web sitesinin editoryal bölümünde görünür. Bu nedenle, hikayeniz satın almak yerine güvenilir bir üçüncü tarafça bağımsız olarak doğrulandığından daha fazla inandırıcılığa sahiptir.

Size daha fazla reklam satmak onların çıkarına olduğundan, reklamcılar müşterilere duymak istediklerini söyler. Halkla ilişkiler çalışanları, tanınmadan önce hikayenizin genellikle başkaları (medya) tarafından kabul edilmesi gereken krizler, imaj geliştirme ve uzun vadeli ilişkiler yaratma ile ilgilenir. Bu yüzden halkla ilişkiler çalışanları size duymanız gerekenleri söyler.

Halkla ilişkiler, ilişkiler için bir köprü ise, o zaman halkla ilişkiler uzmanları köprü kuruculardır.

halkla-iliskiler

Halkla ilişkiler uzmanı nedir?

Bir halkla ilişkiler uzmanı, bir PR stratejisi oluşturmak ve yürütmekten, bir işletmenin veya bireyin basın, sosyal medya ve yüz yüze etkileşimler dahil olmak üzere çeşitli ücretsiz veya kazanılmış kanallar ve formatlar aracılığıyla olumlu bir itibar geliştirmesine yardımcı olmaktan sorumludur. Ayrıca müşterilerin, güvenilirliklerini tehdit eden krizler sırasında itibarlarını korumalarına yardımcı olurlar. Bunu anlamak için önce PR'nin iki yönünü göz önünde bulundurmalısınız: olumlu hikaye anlatımı tarafı ve (olumsuz) hasar kontrolü tarafı.

Pozitif Halkla İlişkiler

Bir kuruluş imajı konusunda proaktifse, muhtemelen bir PR profesyonelinin markanın itibarını, fikrini, ürününü, konumunu veya başarılarını olumlu bir şekilde tasvir etmeye yardımcı olduğu olumlu halkla ilişkilere yatırım yapacaktır.Yani bir anlamda halkla ilişkiler profesyonellerini hikaye anlatıcıları olarak düşünebilirsiniz. Hikayelerini ücretli yöntemlerle anlatan reklamcıların aksine, PR uzmanları hikayelerini ücretsiz veya kazanılmış medya aracılığıyla anlatırlar .

Bu ödenmemiş veya kazanılmış yollar şunları içerir:

 • Haberler ve basın
 • Medya erişimi
 • Sosyal medya

Bir PR profesyonelinin sadece ödeme yapan bir müşteriye ulaşmaya çalışmadığını, herkese ulaşmaya çalıştığını unutmayın.

Halkla ilişkiler hükümete de uzanır. Halkla ilişkiler uzmanları, siyasi kampanyalar yürütebilir veya bir hükümetin yeni politikasını halka açıklayabilir. Bu durumda, halkla ilişkiler uzmanlarının müşterileri (hükümet) ile yeni politikaları duymaya hakkı olan genel halk arasında sağlıklı ve verimli bir ilişki sürdürmek için nasıl çalıştıklarını görebilirsiniz.

Halkla ilişkiler çalışanları hikâye anlatıcılarıdır. Gündemlerini ilerletmek için anlatılar yaratırlar. PR, medya, sosyal medya veya kendi ürettiği iletişimler aracılığıyla itibarı korumak, geliştirmek veya oluşturmak için kullanılabilir. İyi bir PR uygulayıcısı, organizasyonu analiz edecek, olumlu mesajları bulacak ve bu mesajları olumlu hikayelere çevirecektir. Haber kötü olduğunda, en iyi yanıtı formüle edebilir ve hasarı azaltabilirler.

halkla-iliskiler-nedir

Princeton Review : “Bir halkla ilişkiler uzmanı bir imaj şekillendiricidir.’’diyor. Yani, görevleri, müşterileri için olumlu tanıtım yapmak ve itibarlarını arttırmaktır. Kamu kurumlarının faaliyetleri hakkında halkı bilgilendirir, politikaları açıklar ve siyasi kampanyaları yönetirler. Bir şirkette çalışan halkla ilişkiler çalışanları, tüketici ilişkilerini veya şirketin yöneticiler ve çalışanlar gibi bölümleri veya farklı şubeler arasındaki ilişkileri yönetebilir.

Araçları şunları içerir:

 • Basın bültenleri yazmak ve dağıtmak
 • Konuşma yazmak
 • Bir firma hakkında sunumlar (basın bültenlerinden daha az resmi) yazmak ve bunları doğrudan gazetecilere göndermek,
 • Halkla ilişkiler ve medya ilişkileri için tasarlanmış özel etkinlikler oluşturmak ve yürütmek,
 • Firma veya firmanın mesajları hakkında pazar araştırması yapmak,
 • Kişisel ağ oluşturma veya ve sponsorluk yoluyla iş bağlantılarının genişletilmesi,
 • Web için yazma ve blog oluşturma (dahili veya harici siteler),
 • Kriz stratejileri,
 • Sosyal medya tanıtımları ve olumsuz görüşlere verilen yanıtlar.
  halka-iliskiler-nasil-yapilir

Halkla İlişkilerde Hasar Kontrolü 

Halkla ilişkiler sadece olumlu hikâye anlatımı için kullanılmaz. Ayrıca bir müşterinin itibarını zayıflatabilecek herhangi bir hasarı azaltmak için de kullanılır.

Belirli bir marka hakkındaki kamu söylemi, belki de olumsuz tanıtım veya haberlerin bir sonucu olarak olumsuz bir duyguya sahipse, bir halkla ilişkiler uzmanının görevi, kuruluşa nasıl ilerleyeceği konusunda tavsiyede bulunmaktır.

Sonuçta, eğer görüşmeler yapılıyorsa, o zaman bir organizasyon hikayenin kendi tarafını paylaşmalıdır. Ancak, nasıl tepki verecekleri halkın algısını etkileyecektir. Kötü yapılırsa, durumu daha da kötüleştirebilir.

Bir PR uzmanı:

 • Kriz iletişimi,
 • Hasar kontrolü,
 • Yanıt ve/veya özür mesajı,
 • İtibar restorasyon stratejisi üzerinde çalışabilir.

Önemli Bir Pazarlama Stratejisi Olarak Halkla İlişkiler

Halkla ilişkiler uzmanlarının çok çeşitli hem iyi hem de kötü koşullarla başa çıkmakta usta olduğunu ve halk ile müşterinin faydalı bir ilişki sürdürebilmesi için bu olayları ele alması gerektiğini anlattık. Halkla ilişkiler uzmanları ayrıca, halkın kuruluşun hedeflerini anlamasına yardımcı olmak için fon toplama veya ağ oluşturma etkinlikleri gibi programları almak ve yürütmek için en iyi politika kararları veya eylemler konusunda yönetime tavsiyede bulunmada rol oynar. Halkla ilişkiler sadece bir hikâyeyi gerçekleştikten sonra etkilemek için kullanılmaz, aynı zamanda o hikayeyi ilk etapta yazmak için de kullanılır.

Halka ilişkilerin de pazarlamanın özü de ikna kabiliyetinden geçer. En iyi pazarlamacılar aynı zamanda en etkili halka ilişkiler uzmanlarıdır. Büyümek ve rakiplerine fark atmak isteyen markalar ise halka ilişkilerin önemli bir pazarlama stratejisi olduğunu bilirler.

 

Abone Ol!

Aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Put your Comment Below.