Fikirhane Blog

B2B, Inbound Pazarlama hakkında en güncel bilgiler.

fikirhane-blog-1-1

Kurumsal İletişim Nedir? Nasıl Yapılır?

Kurumsal iletişim; bir marka kimliği oluşturmak ve istikrarlı iletişimi sürdürerek şirketin algısını inşa etmektir.  Bir şirketin kurumsal iletişim stratejisi, genellikle yazılı (web sitesi, basın bültenleri, notlar), sözlü (röportajlar, videolar, basın toplantıları) ve görsel (fotoğraflar, infografikler, illüstrasyonlar) içeren çok sayıda araç kullanabilir.  

Güçlü bir marka kimliği oluşturmak için bu iç ve dış iletişimin uyumlu olması gerekir. 

İç İletişim Nedir?

İç iletişim, şirket dahilindeki mesajlara ve bilgi paylaşımına odaklanır. Yöneticilerden çalışanlara ve departmanlar arası mesajlarla iletişimi yönetir.

 İç iletişim örnekleri şunları içerir:

 • Dahili haber bültenleri,
 • Takım toplantıları,
 • Bilgi yönetimi araçları.

Dış İletişim Nedir?

Dış iletişim, şirketin markalaşmasına ve dış hedef kitleye mesaj göndermesine odaklanır. Günümüzde, bir şirketin kurumsal mesajlarını öne çıkaran sadece basında yer almak değil, aynı zamanda sosyal medyadır. Dış iletişim örnekleri şunları içerir:

 • Basın yayınları,
 • Basın toplantıları,
 • Reklam,
 • Sosyal Medya İletişimi. 

Kurumsal İletişim Nasıl Çalışır? 

Marka Bilinirliği (Kurumsal Kimlik): 

Bir şirketin itibarını oluşturmanın önemli noktalarından biri  tutarlı bir kurumsal kimlik inşa etmektir. Markalaşma, bir şirketin kim olduğunu, ne yaptığını, ürünlerini ve bunun halk için ne anlama geldiğini tanımlar. Marka etrafında olumlu mesajlar oluşturmak ve markanın itibarını sadece içeride değil, dışarıda da yönlendirmek kurumsal iletişim ekiplerinin görevidir.  

Marka Güvenilirliği (Kurumsal İtibar): 

Bir kuruluşu rekabetten ayıran marka kimliği ve itibarıdır. Marka güvenilirliği, şirketin ürünlerinin kullanımına dayalı olarak vaat ettiği uzmanlığa ve güven ilişkisine dayanır. 

Çalışanların Verimliliği ve Mutluluğu: 

İç katılım, herhangi bir organizasyonun başarısında hayati öneme sahiptir. Çalışanlar, sosyal erişimleri ile dış iletişimde öncülük eden marka elçileridir. Çalışanlara paylaşmak için doğru araçları ve içeriği sağlamak, şirketin finansal büyümesi üzerinde doğrudan etkisi vardır. Dahası, bir şirketin çalışanları ne kadar üretken olursa, elde edilen gelir o kadar yüksek ve maliyet o kadar düşük olacaktır. Bu sebeple çalışanları marka elçisi haline dönüştürmek önemlidir. 

kurumsal-iletisim-nedir

Kurumsal İletişim Örnekleri

İletişim departmanı, halkla ilişkilerden iç iletişime kadar bir dizi faaliyetten sorumludur. 

1. Müşteri İletişimi ve Pazarlama

 İletişim ve pazarlama departmanlarının koordinasyonu çok değerlidir. İletişim departmanı, e-postalardan haber bültenlerine ve web sitesi kopyalarına kadar pazarlama materyalleri oluşturmaya yardımcı olmalıdır.  Bu iki departman birbiriyle sürekli etkileşim halinde olmalı ve tek bir stratejiyi takip etmelidir. 

2.Halkla İlişkiler

İletişimin topluma dönük yüzü ve bir şirketin kamuoyunu oluşturan işlevine halkla ilişkiler denir. Şirketler, haber kapsamı oluşturmak için genellikle basın bültenlerini, haber konferanslarını ve röportajları kullanır. 

3. İç iletişim

Kurumsal iletişim, dışa dönük iletişimden sorumlu olmakla birlikte, şirket haberleri, şirket içi bloglar ve bültenler dahil olmak üzere tüm şirket içi mesajlaşmalardan da sorumludur. İç iletişim, çalışan katılımına ve bunun iş gücü üzerindeki etkisine odaklanır. 

Kurumsal İletişimin Faydaları Nelerdir?

Kurumsal iletişim sadece dış iletişime odaklanmaz, bir organizasyonun liderleri ile çalışanları arasındaki iletişimi de vurgular. Kurumsal iletişim ekiplerinin ana önceliği, şirketin markasını ve kimliğini oluşturmak ve sürdürmektir. Medya, halk ve diğer kuruluşlarla ilişkiler kurmak söz konusu olduğunda algı ve itibar çok fazla ağırlık taşır.  

Pazarlama, bazen müşteri iletişimini de kapsar. Bir kuruluşun ürünlerine veya hizmetlerine ilgi uyandırmak amacıyla tüketicilere yönelik iletişim stratejilerini ifade eder. Pazarlama, satın alma faaliyetleri yoluyla tüketici katılımını teşvik etmekte belirli ve ölçülebilir bir amaca hizmet eden bir kurumsal iletişim işlevidir. Günlük bazda, pazarlama uzmanları materyal tanıtım kampanyaları oluşturabilir, markalaşmayı ve sosyal medya hesaplarını yönetebilir. Böylece, müşteri iletişimi ve pazarlamayı kurumsal kimlik birleştirir.

Kurumsal kimlik, bir şirket tarafından tasvir edilen bir imajı ifade ettiğinden, pazarlama  ekipleri aktivitelerinde kurumsal kimliği düzenli olarak kullanırlar.

Kurumsal İletişimin Sorumlulukları Nelerdir?

İletişim, iki farklı topluluk veya kişi arasında cümlelerin veya bilgilerin aktarılmasıdır. Kurumsal iletişim departmanının sorumlulukları aşağıdaki gibi özetlenebilir;  

 • Kurumsal marka kimliği yaratmak,
 • Bir kuruluş veya şirketin marka özellikleri ile istenen kimliği arasındaki tutarsızlıkları en aza indirmek,
 • İletişimde görevlerin devredilmesi,
 • İlgili iletişimlerle ilgili kararların alınması için prosedürlerin formüle edilmesi,
 • Farklı kurumsal hedeflerin belirlenmesi.

Kurumsal İletişim Neden Önemlidir?

Kalabalık ve rekabetçi bir pazarda, şirketlerin küçük ve uzun vadeli faydalar elde etmesine yardımcı olacak net bir kimliğe sahip olması gerekir. Bir şirket güvenli ve tutarlı bir markaya sahip olduğunda müşterileri kendilerine çeker. Yatırımcılar bir şirkete yatırım yapma konusunda kendilerini kararlı hissederler. Çalışanlar ise birer marka elçisine dönüşür ve kurum yöneticilerin yetenekleri ve organizasyondan emin olurlar, performansları artar.

Daha önce de belirtildiği gibi, kurumsal iletişim çok sayıda faktörün sütunları üzerinde durmaktadır. Ayrıca servis çalışanları da kullanıcılarla birlikte aynı koşullara tabidir. Bunlar şirkete bağlı hem dış hem de iç faktörlerle olabilir.

1. Dış İletişim

Kurumsal iletişim için dış faktörlerin gerekli olduğuna şüphe yoktur, ancak her işletme orada kurulur. Müşteriler veya bir şirketin hedef kitleleri bu bölüme dahil edilir. Markanın topluluktaki gerçek imajını yansıtır ve satış sayısını tanımlar. Şirket bile bu faktörlerin ele alınması üzerinde önemli bir kontrole sahiptir. 

1.1 Reklam Seviyeleri

Reklamın kurumsal iletişim seviyeleri üzerinde büyük bir etkisi olacağı oldukça açıktır. Şirketler parlak ve çekici bir slogana ve marka logosuna sahip olmak için binlerce dolar harcıyor.

1.2. Medya Etkisi ve Halkla İlişkiler

Basın ve medyanın iletişimde sözcülük yapacağında şüphe yoktur. Basında yer alan her şeyin doğrudan tüketicilerinize ulaşması oldukça anlaşılır bir durumdur.

2. İç İletişim

Öte yandan, iç faktörler şirket duvarları içinde yürütülen çeşitli prosedürlerle ilgilidir. Kendi içinde güçlü ve sağlam bir şirket , pazarın çeşitli in çıkışlarının yanında duracaktır. Daha iyi anlaşılması için bazı örnekler:

2.1. Grup diyaloğu

Çalışanlar arasında yapılacak bir tartışma, genel ekip birliğini güçlendirecektir. Çalışanlar hem profesyonel hem de duygusal olarak birbirine yakın olmalıdır. Aksi takdirde şirketin hedefinin baskısına dayanamazlar. 

2.2. Günlük raporlar

İşletmenin genel ilerlemesinin ilerlemesini kontrol etmek için raporlar düzenli olmalıdır. Departmandan gelen birkaç mesaj, çalışanlar için bir motivasyon kaynağı olabilir.

kurumsal-iletisim-nasil-yapilir

Kurumsal İletişim Çalışması

Toplumun çeşitli sektörlerinde kurumsal iletişimi gözlemlemek oldukça yaygındır. Yeni nesil, bunu işlerinin başarısına önemli bir katkı olarak kabul etmeye başladı.

İlerledikçe, kurumsal iletişim, işin geleceğine ve pazardaki imajına öncülük edebilir. Bunun için bir kurumsal iletişim kampanyasının işleyişini anlamak oldukça gereklidir.

Bu size uzmanlardan oluşan ekibin vizyonunuzu nasıl gerçeğe dönüştürdüğüne dair bir genel bakış sağlayacaktır. Kurumsal iletişimin bağlı olduğu iki temel faktör:

1. Çalışanların Taahhüdü

Öncelikle çalışanların ve yöneticinin özveri düzeyi zirvede olmalıdır. Kurum içi iletişim ve kurum içi her türlü görev için iç üyelerin birleşmesi gereklidir.

Bunu kolaylaştırmak için çalışanlara kendi firmalarının elçileri de denir. Onlar için gerekli tüm araçları sağlarsanız, şirketinizi yeni zirvelere taşırlar.

2. İtibar

Sıklıkla “Sen göstermedikçe satmaz” deniyor ve bu atasözü kesinlikle kurumsal iletişim senaryolarını anlatıyor. Markanızın adı için etkili bir itibar oluşturmak çok önemlidir.

Müşteriler, pazarda daha güçlü marka güvenilirliğine sahip şirketlere güvenme eğilimindedir. Yolunuzdaki herhangi bir engelin tedavi edilmeden bırakılmamasını sağlayın.

Doğru Kurumsal İletişimin 7 Faydası

Kurumsal iletişim, şirketlerin çoğunda geliştirilen belirli bir departmanın kontrolü altındadır. Bölümün temel amacı, sonunda tüketicilerle daha iyi bir bağlantıya yol açabilecek bazı önlemler önermektir. Şimdi aynı şeyin bazı faydalarını tartışacağız.

1. Yanlış İletişimden Kaçının

Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki iletişim eksikliğinin verimli olmadığı çeşitli anketlerden kanıtlanmıştır. Yöneticiler, çalışanları yanlış yönlendirebilecek ifadelerden kaçınmalıdır. Herhangi bir potansiyel hata, tüm markanın adı için tehlikeli olabilir. Kurumsal iletişim, şirketin bu yönüne odaklanır ve her şeyin yolunda gitmesini sağlar.

2. Daha İyi Hizmet Verin

Müşteriler gibi tüm dış faktörleri de içerdiği için onların ihtiyaçları şirketin önceliği olmalıdır. Çalışan, tüm sorunları çözecek ve müşteriyi ürün veya hizmeti hakkında tatmin edecek kadar değerli olmalıdır . Müşteri bundan şüphelenirse, asla güçlü bir bağlantı kuramazsınız.

3. Şeffaflığı Benimseyin

Başarılı kurumsal iletişim, firmanın genel şeffaflığını artıracaktır. Örneğin, çalışan şirketin kültüründen ve hedefinden eminse, kesinlikle elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Aynı şey müşteriler için de geçerli. İyi şeffaflık politikalarına sahip bir şirket daha fazla müşteri çekecektir.

4. Çalışanlarınızı  Memnun edin.

Herhangi bir işletmenin başarısı, çalışan bağlılığı ile doğru orantılıdır. – Ve yüksek katılım oranlarına sahip olan şirketler, iç iletişim stratejileri ile istisnaidir. Kurumsal iletişimi sürdürmekte şirket liderlerinin rolü büyüktür. Kurumsal iletişim, herhangi bir kuruluşta optimize edilmiş katılımın ayrılmaz bir parçasıdır. 

5.  İnovasyona Odaklanın

İnovasyon , pazarda ayakta kalmak ve katlanarak büyümek için çok önemlidir. Kurumsal iletişim, şirketlerde inovasyon kültürünü kanalize eder. Departmanlar arası işbirliğinden bilgi paylaşımına ve halkla ilişkilere kadar, kurumsal iletişim yeniliği kanalize eder. 

6. Çalışanlarınızın Verimliliğini Artırın

İç iletişim, çalışan beklentilerini anlamada ve yerine getirmede en önemli faktör olarak kabul edilir. Bu şekilde organizasyonda bir bilgi kültürü geliştirir. Aynı zamanda problem çözme kültürü geliştirir ve nihayetinde üretkenliği artırır .  

7. En İyi Yetenekleri Şirketinize Çekin

Etkili kurumsal iletişim, herhangi bir kuruluş için en iyi yetenekleri çekmek için çok önemlidir. Medya ilişkileri, marka elçileri , şirket kültürünün sergilenmesi, bağlı çalışanlardan gelen yönlendirmeler vb., en iyi yetenekleri çeken kurumsal iletişim stratejilerinden bazılarıdır. 

Kurumsal İletişimin Önemi

Kurumsal iletişim ekipleri; şirket imajını belirler, sektörde olumlu bir itibar sağlar. İç ve dış izleyicilerle iletişim kurar ve çalışanlar ile yönetim arasındaki köprü rolünü üstlenir. Doğru kurumsal iletişim, hem markanızı büyütür, hem de şirket içindeki dinamikleri düzenler. Kurumsal iletişime önem veren şirketler markalarına değer katar. 

Abone Ol!

Aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Put your Comment Below.