Fikirhane Blog

B2B, Inbound Pazarlama hakkında en güncel bilgiler.

fikirhane-blog-1-1

Dijital Bulunurluk Neden Önemlidir?

Yeni kullanıcılara ulaşmak için her markanın satış noktalarında bulunur olması esastır. Günümüzde en çok kullanılan satış noktası dijital ortam olduğu için markaların sanal dünyada bulunur olmaları büyük önem arz eder. 

Pazarlama kanunlarına göre, markalar yeni kullanıcılara ulaşıp onlara satış yaparak büyür. (Andrew Ehrenberg)

Bulunur olmayan, yani alışverişçinin karşısına çıkmayan markanın satış yapması imkansız denilecek kadar zordur.  Bulunmayan bir markayı satın almak için çaba göstermek hem insan doğasına hem de tüketici alışkanlıklarına aykırıdır.

Markalar satış noktalarında hem sayısal hem de nitelikli bulunurluk sağlamak için çaba göstermelidir. Ancak alışkanlıklarımızın hızla değiştiği dijital çağda artık bir markanın sadece fiziksel satış noktalarında bulunur olması yeterli değil. Markaların online ortamda da alışverişçinin karşısında bulunur olmak gibi bir zorunluluğu var.

Markalar dijital ortamda nasıl bulunurluk sağlarlar?

Günümüzün en çok tercih edilen, en çok alışveriş yapılan alışveriş caddesi Google'dır. Kısacası, bir markanın internette bulunur olması, Google penceresine ihtiyacını yazan insanın karşısına çıkması demektir. 

Tıpkı fiziksel bulunurlukta olduğu gibi online bulunurluğun da birçok boyutu vardır. Bir marka Google arama sonuçlarında ilk birkaç sayfada çıkmıyorsa, o marka bulunur bir marka değildir. Günümüz alışverişçilerinin neredeyse tamamı Google'ın ilk birkaç sayfasından hatta birinci sayfasından öteye gitmez. Yani, Google arama sonucu sayfalarında insanlar pek nadir olarak birinci sayfadan öteye geçerler. İnsanlar, ihtiyaç duydukları ürün veya hizmeti, ilk sayfada karşılarına çıkan adreslerden satın alırlar. 

Bir markanın internette bulunur olması demek, arama sonuçlarında ilk sıralarda çıkabilmesi demektir. Bu nedenle, dijital bulunurluğun en önemli noktalarından biri, arama motoru optimizasyonu (SEO) çalışmaları yapmaktır.

Ancak Google'ın ilk sayfalarında yer edinmek bulunurluk için yeterli değildir. Markanın internette sadece bulunur olması değil, aynı zamanda nitelikli bir bulunurlukta olması önem arz eder. Markanın niteliğini belirleyen ise markanın satıldığı noktalardaki ürün çeşitliliğiyle alakalıdır. Bir markanın sadece çok az sayıda ürün çeşidinin sanal ortamda bulunması, “bulunurluğun niteliğini” etkiler.

dijital-bulunurluk-nedir

Dijital Ortamda Markalar Nasıl Büyür?

Dijital bulunurluk, bir markanın arama motoruna ihtiyacını yazan alışverişçinin karşısına organik olarak ilk sıralarda çıkmasıdır. Bilinir ve bulunur olmayan markalar kendi ayakları üzerinde duramadıkları için başka markaların çatısı altında satışa çıkmak zorunda kalırlar. Bugün Trendyol, Hepsiburada, n11 gibi dijital pazar yerlerinde karşımıza çıkan markaların çoğu bu tür markalardır. Bu markaların ürün ve fiyat performansları çok iyidir ancak bilinirlik ve bulunurluk performansları çok zayıftır. Tam da bu nedenle, sözü geçen markalar satış fiyatı üzerinden büyük bir payı bulunurluğu sağlayan pazar yerlerine bırakmak zorunda kalırlar. 

Aynı şekilde, kendisinden çok daha yüksek bir bilinirliğe ve bulunurluğa sahip büyük markalar için fason üretim yapan şirketlerin de eksiği budur. Bilinir ve bulunur olmadıkları için ulusal ya da küresel markalara üretim yapmakla yetinirler. 

Doğru pazarlama yapmak; ürünü, fiyatı, bulunurluğu ve bilinirliği bir bütün olarak  yönetebilmektir. Sadece üründe ve fiyatta mükemmel olmak bir markanın büyümesi ve başarılı olması için yeterli değildir.

Arama Motorlarının Gücü

İnternette bulunur olmak arama motoru sonuç sayfalarında ilk sıralarda çıkmaktır. Peki, markanın bilinirliği nasıl ölçülür?

Markanın bilinirliği, aynı bulunurlukta olduğu gibi, arama sonuçları analizlerinden anlaşılır. Bir markanın internet sitesini ziyaret edenlerin geldikleri iki önemli kaynak vardır. Bunlardan birincisi Google’un karşılarına çıkardığı sonuçlara tıklayarak gelen ziyaretçilerdir. İkincisi ise markanın ismini doğrudan Google penceresine yazarak gelen ziyaretçilerdir. Birinci tür ziyaretçiler markanın dijital bulunurluğunu gösterirken, ikinci tür ziyaretçiler ise markanın bilinirliğinin bir göstergesidir.

Markayı bilerek gelenler de arama motoru sonuç sayfalarından gelenler de birbirinden değerli kaynaklardır. Hem bilinir olmak hem de bulunur olmak markalar için çok değerlidir. Dijitalleşme hem bilinir hem de bulunur olmayı gerektirir. Bilinir ve bulunur olan markalar satış yapar, karlılıklarını arttırır ve büyürler.  

Konuyla İlgili Makaleler

  1. Inbound Marketing Nedir, Hangi Şirketler Kullanır?
  2. Mükemmel Ürün, Rekabetçi Fiyat, Sıfır Karlılık Tuzağından Kurtulmanın Yolları
  3. Endüstriyel Şirketlerin Dijitalleşme Fırsatı
  4. Markalar Dijital Dünyada Ne Yapmalı?
  5. 10 Principles of Modern Marketing
  6. Modern marketing: What it is, what it isn’t, and how to do it
  7. The Brand Manager’s Search For Growth
  8. How brands grow in the e-commerce era
  9. 7 Digital Tips To Expand Your Brand Presence And Reach
  10. Mental availability in the digital age

Abone Ol!

Aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Put your Comment Below.