Fikirhane Blog

B2B, Inbound Pazarlama hakkında en güncel bilgiler.

fikirhane-blog-1-1

Dijital İletişim ve Videonun Zaferi

Görsel iletişim, Youtube’un yaygınlaşmasıyla bir zafer kazandı. Artık sevdiğimiz şarkılardan makinelerimizin kullanma talimatlarına, gazetecilerin gündem yorumlarına dek her şeyi Youtube’da izliyoruz. Kısacası, giderek yazılı iletişimden kopup görüntülü iletişimi tercih ediyoruz.

Videonun önlenemez yükselişi, internete ulaşımın kolaylaşması ve dijital içeriklerinin artmasıyla hızla devam edecek. 

Yakın geçmişe kadar TV’lerin tekelinde olan içerik gücü bugün artık hepimizin elinde. Fikirlerini, sanatlarını ve yorumlarını akıllı cihazlar aracılığıyla videoya çeken herkes artık bir yayıncı. 

Sıradan insanların çektiği videolar, kimi zaman haber kanallarından daha hızlı yayılabiliyor ve daha etkili olabiliyor. Örneğin, 2012’de Arap Baharı’ndaki protestolar dünyaya Twitter’a yüklenen videolar aracılığıyla ulaştı. Covid-19 karantinası sırasında balkonlardan şarkı söyleyip birbirlerine moral veren İtalyanların viral videoları tüm dünyaya amatör kullanıcılar sayesinde yayıldı. 

Peki Neden Video?

Yazmak ve okumak insanın çaba göstermesi sonucu oluşan bir faaliyet iken sözel ve görsel iletişim daha zahmetsizdir. Film teorisyeni ve psikolog Rudolf Arnheim, görsel düşünme kabiliyetimizin doğuştan olduğunu iddia eder. Arnheim’a göre insanın düşünme yetisi görme duyusuna bağlıdır.

Beynimiz peş peşe gördüğümüz görüntüleri ilişkilendirir. Dolayısıyla görsel bir kompozisyonu oluşturan parçalar zihnimizde daha derin bir anlam yaratır. Fotoğraf, video ve film bu anlamları ustalıkla – ve başka bir açıklamaya gerek duymadan- anlatma sanatıdır. 

İlk insanların mağara duvarlarına yaptıkları resimler ilk görsel iletişim örnekleridir. Örneğin, milattan önce 15.000’li yıllarda atalarımızın Lascaux mağarasında çizdikleri hayvan figürleri, avlanma yöntemleri, bölgedeki av hayvanları gibi birçok bilgiyi barındırıyordu. Yani günümüzde Youtube neyse o günkü mağara resimleri de aynı işlevi taşıyordu. 

İnsan görsel bir varlıktır

Görsel semboller kelimelerden daha güçlüdür. Yazıya kıyasla, görsel simgelerle verdiğimiz mesajlar daha hızlı anlaşılır, zihinlere kazınır ve kültürler arası iletişim sağlamamıza yarar. Bu nedenle dünyanın her yerinde hava alanlarındaki yönlendirmeler, hastanelerdeki işaretler ve trafikte kullanılan simgeler aynıdır. Okuma yazma bilmeyen biri bile verilmek istenen mesajı anlar. Çünkü insan gözü saniyeler içinde bu sembolleri fark eder ve zihnimiz verilmek istenen mesajları kavrar. 

Henry Matisse‘in dediği gibi “Görmek yaratmanın başlangıcıdır”. Semboller sadece resim, müzik, din, sanat gibi alanlarda değil, reklam ve marka yönetimi alanlarında da kullanılır.

Bugün dünyanın her yerinde, her sektörde ve her türlü iletişimde görselin gücü artıyor. Teknoloji ilerledikçe görsel ifade giderek önem kazanıyor.  

Görsel İletişim, Ortak Dil

Küreselleşme sonucunda artık kültürler arası ortak bir görsel dil oluştu. Dünya, aynı anlamları taşıyan tasarımlarla, aynı görsel dili konuşmaya başladı. Örneğin, Brezilya’da da Güney Afrika’da da Twitter’ın logosundaki mavi kuşu herkes tanıyor. 

Görsel iletişim hayatımızı kolaylaştırsa da ancak iyi bir içerikle anlam kazanıyor. İçeriği boş ama gösterişli görseller içeren bir sunumun işe yaramadığını biliyoruz. 

Video gelecekte hayatımızda daha da önemli bir yer tutacak. Markaların web sitelerindeki kullanma kılavuzları videolar üzerinden anlatılacak ve bilgi paylaşımları daha interaktif (etkileşimli) videolardan oluşacak.

video-pazarlama

Gelecek Videonun Olacak

Akıllı cihazların kullanımı yaygınlaştıkça, video, hayatımızda bir daha hiç çıkmamak üzere kalıcı bir yer edinecek. Bireyler ve markalar videonun bu önlenemez yükselişine hazırlıklı olmalı ve bu yeni görsel dünyayı anlamaya çabalamalılar. 

Konuyla İlgili Makaleler

 1. Temel Aksoy, Videonun Önlenemez Yükselişi
 2. Juan Osborne, “A Picture İs Worth A Thousand Words”
 3. Jeremiah Dittmar, “Information Technology and Economic Change: The Impact of the Printing Press”, 2011
 4. Visual Memory, Wikipedia
 5. Video Art, Wikipedia
 6. Visual Culture, Blog
 7. Visual Culture, Blog, “Arab Revolution”
 8. Paul Duncum,“Visual Culture Isn't Just Visual: Multiliteracy, Multimodality and Meaning”, 2004
 9. Chris Hedges, “Empire of Illusion: The End of Literacy and the Triumph of Spectacle”, 2009 
 10. Visual Culture Videos
 11. Duarte, “Presentation, Design & Training”, Website
 12. Nancy Duarte, Blog, “Duarte, Presentation, Design & Training”
 13. Nancy Duarte, “The Secret Structure of Great Talks”, TED Video

 

Abone Ol!

Aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Put your Comment Below.